Description
Ägare till fritidsbåtsvarvet Hallberg-Rassy. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:31:53
14/05/2022 07:57:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5b8aa3fd-ea24-414a-a0a5-53ed7cc7f58f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rassy, Christoph
Swedish

First name
Christoph
Swedish

Last name
Rassy
Swedish

Title
Varvsägare

-Title
Varvsägare
Swedish
Description
Ägare till fritidsbåtsvarvet Hallberg-Rassy.
Swedish

Wikipedia

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Christoph Rassy kom till Sverige och Orust från Tyskland som båtbyggare. 1974 tog han över Harry Hallbergs varv och grundade Hallberg-Rassy. Varvet är en av Sveriges mest kända fritidsbåtsvarv och har tillverkat mer än 9000 båtar. Varvet drivs numera av Christoph Rassys son Magnus Rassy.

Swedish

Parent Of
Swedish

Reference
Intervju med Magnus Rassy. SJöhistoriska museets arkiv. SMM F4BA:25
Swedish

DigitaltMuseum
021036011855
-Id
021036011855
-System
DigitaltMuseum