7596 FLAKNE (Poståpneri) [no]

7596 FLAKNE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2016 08:04:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5b8a9a7b-bce5-41be-88e9-07c1642eb620 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7596 FLAKNE
Norwegian bokmål

Alternative name
FLAKNE
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
09/01/1886
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
01/07/1997

-Time
01/07/1997
Code
7596
Type
Norwegian bokmål

History

FLAKNE poståpneri, i Selbo herred, Strinde og Selbo fogderi, under Trondhjem postkontor, i bipostruten mellom Selbo og Tydalen, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet FLAKNAN.

Poståpneriet ble 23.6.1939 flyttet til Floren handelsforretningsgård.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, som fra 1.5.1975 ble omgjort til komb. underpostkontor og landpostrute, senere postkontor C og komb. lp.rute.

Postkontoret 7496 FLAKNAN ble lagt ned fra 1.7.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 15, 16.6.1997.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tils. i 1887.

(7596)
Poståpnere/styrere:
Gårdmannssøn/gårdbr. Ole Johnsen Flakne 1.7.1886 (f.1853) på gården Flakne, ca 2 km. nedenfor Hohus.
Peder Olsen Flakne 1.8.1925.
Frk. Beret Flakne (Evjen) 1.10.1932 (f.1910, død 1.9.1944). Under tj.fri i 6 mnd. fra 10.1.1934 m. Olav Flakne som midlt. og under sykd. og tj.fri fra 23.6.1939 styrt av Gunnar Næss.
Gunnar Næss 15.1.1945 (f.1905).
Olaug Løseth tils. komb. styrer og ld. postbud ( rute nr 6185) 1.5.1975.
Per Håvard Bjerken kst. komb. styrer og landpostbud (rute nr 613-587) 1.2.1978 (f.1944).

Årlig poståpnerlønn i 1886 var kr 20,-, i 1897 kr 120,-, i 1909 kr 150,-, i 1912 kr 200,- og i 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 09/01/1886 01/07/1997

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
09/01/1886 01/07/1997
--Earliest time
09/01/1886
--Latest time
01/07/1997
Related to
FLAKNAN [no] Henvisning

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166443069

-Id
021166443069
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål