9790 KJØLLEFJORD (Poståpneri) [no]

9790 KJØLLEFJORD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
29/08/2018 14:41:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5b327bf9-3544-4e7a-bb0e-1eb5add05374 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9790 KJØLLEFJORD
Norwegian bokmål

Alternative name
KJØLLEFJORD
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
21/11/1855
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9790
Type
Norwegian bokmål

History

KJØLLEFJORD poståpneri, i Lebesby prestegjeld, Tanen fogderi, antakelig lagt under Vadsø eller Hammerfest posteksp., ble opprettet for dampfartstiden i 1856. Sirk. 5, 29.3.1856. (Håndbok over "Norske Filatelistika" nevner datoen 21.11.1855).

Poståpneriet fikk antakelig helårlig virksomhet fra 1858.

Ble fra 15.5.1869 lagt under Vardø posteksp.

Fra 1.4.1900 lagt under Hammerfest postkontor. Sirk. 16, 2.4.1900.

Fra 1.10.1943 lagt under Honningsvåg postkontor. Sirk. 24, 20.9.1943.

Poståpneriet var fra ultimo 1944 evakuert grunnet krigshandlingene, men virksomheten ble gjenopptatt fra 1.8.1945. Sirk. 29, 2.11.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Postkontoret ble fra 1.5.1979 omklassifisert til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Fra 1.5.1986 igjen gitt status av postkontor B. Sirk. 14, 17.4.1986.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempl nr 152 (1855/56) og fikk tilsendt datostempl i 1863 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9790)
Poståpnere/styrere/postmestere:
De som først ordnet med posten er ukjente.
Handelsm. O. Lund er nevnt i 1856.
Handelsm. Christian Andreas Horst 7.5.1858.
Ds.eksp. Fredrik Horst 1.7.1897 til 5.10.1941 (f. 1871).
Fra da finnes ikke noteringer. Poståpnerstillingene ble trolig dekket med vikarer fra Hammerfest postkontor.
Ds.eksp. Fredrik Horst d.y. 1.7.1943 (f. 1908). Var under evakueringen ved Lillehammer postkontor og tok over igjen 1.8.1945 (død 8.7.1964).
Vikarer 8.7.1964.
Poståpneras. Walter Hagala 1.9.1965 (f. 1932).
Poståpner Rolv Petter Garden kst. 1.8.1969, fast 1.8.1972 (f. 1938).
Postflm. Hartløv Kristian Olsen 1.12.1974 (f. 1952).
Postkass. Rudolf Nilsen vikar 1.4.1977, fast 1.12.1979 (f. 1936).
Postm. Rudolf Nilsen 1.5.1998.
Postst. Kjell Bech 1.1.1999.

Poståpneren hadde ingen fast lønn av Postverket førårlig lønn ble:

1858 1869 1880 1897 1899 1905 1910
Spd. 8 12
Kr 80 160 300 350 450

Deretter fikk poståpneren div.årlige tillegg fram til 1917 da lønnen ble satt til kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

(Se også FELPOSTKTR. NR 12 (Kjøllefjord).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 21/11/1855 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
21/11/1855 ?
--Earliest time
21/11/1855
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166444035

-Id
021166444035
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål