Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg [no]

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Description
Forskriften skal bidra til å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand og mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
08/06/2020 11:43:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5b27cd98-e36a-4efe-8411-a058e5fcbc8b | RDF/XML | JSON-LD
Label
Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg
Norwegian bokmål

Alternative label
Energimerkeforskriften for bygninger
Norwegian bokmål

Description
Forskriften skal bidra til å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand og mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut.
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English

Web reference
Norwegian bokmål