2544 ØVERSJØDALEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 2544 ØVERSJØDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5b0fb027-6af3-4089-a560-9942dcf71435 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2544 ØVERSJØDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
ØVERSJØDALEN
Norwegian bokmål

Establishment
19/05/1883 Tolga (Kommune) [no], , ,

-Time
19/05/1883
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/03/1997

-Time
31/03/1997
Code
2544
Type
Norwegian bokmål

History

ØVERSJØDALEN poståpneri, på gården med samme navn, i Tolgen herred, Nordre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 1.4.1884 og med 14-daglig postforbindelse ved gående bud til Os jernbanestasjon. Sirk. 2, 30.1.1884.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra 1.10.1901 lagt under Røros postkontor. Sirk. 34, 19.9.1901.

Fra 1.7.1951 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 13, 18.6.1951.

Fra 1.8.1972 lagt under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Posatkontoret 2544 ØVERSJØDALEN ble lagt ned fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 7, 14.3.1997.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel først tilsendt i 1886 av 2-rings vanlig type.

(2544)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Bernt Olsen Nygaard 1.4.1884 (f. 1857).
Gårdbr. Ole B. Nygård 2.3.1927 (f. 1891).
Egil Nygård 1.2.1961 (f. 1936).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1887 kr 32,-, i 1897 kr 60,-, i 1902 kr 80,-, i 1909 kr 100,-, i 1913 kr 150,-, og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19/05/1883 31/03/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19/05/1883 31/03/1997
--Earliest time
19/05/1883
--Latest time
31/03/1997
DigitaltMuseum
021166440798

-Id
021166440798
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål