Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 07:21:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5b02a1ae-30bc-4c7d-9a17-554099e9d0c3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lamberg, Jakob
Estonian

First name
Jakob
Estonian

Last name
Lamberg
Estonian

Other name
Lomp Nimeteisendi allikas:Lepa 2015 (Tartu Linnamuuseumi aastaraamat nr 20), lk 111

-Name
Lomp
Estonian

-Source
Nimeteisendi allikas:Lepa 2015 (Tartu Linnamuuseumi aastaraamat nr 20), lk 111
Estonian
Birth
17/08/1836 Pärna küla, Vasula mõis

-Time
17/08/1836
-Place reference
Pärna küla, Vasula mõis
--Place (text)
Pärna küla, Vasula mõis
Estonian
Life role
Photographer 1865? 1869

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1865? 1869
--Earliest time
1865?
--Latest time
1869
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Occupation
fotograaf

-Description
fotograaf
Estonian
Activity
Töötas fotostuudios
02.1867-03.1869 Oberleitneri maja, Raatuse ja Holmi tn nurk, Tartu
Lepa 2015 (Tartu Linnamuuseumi aastaraamat nr 20), lk 111

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
02.1867-03.1869 Oberleitneri maja, Raatuse ja Holmi tn nurk, Tartu
Estonian

-Source
Lepa 2015 (Tartu Linnamuuseumi aastaraamat nr 20), lk 111
Estonian
Note
02.1867 võttis üle Jakob Muhly fotoateljee

(Märkuste viide: Lepa 2015 (Tartu Linnamuuseumi aastaraamat nr 20), lk 111)
Estonian

Reference
Sven Lepa, Esimesed paiksed fotograafid Tartus (1855–1870). – Tartu Linnamuuseumi aastaraamat, nr 20, 2015
Estonian

Eestipiltnik
954
-Id
954
-System
Eestipiltnik