Strömberg, Hans Jakob (1821 - 1872) [sv]

Strömberg, Hans Jakob (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:50
24/08/2019 00:24:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5aa4063f-c7c4-4477-b194-3df89c524cfd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Strömberg, Hans Jakob
Swedish

First name
Hans Jakob
Swedish

Last name
Strömberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
22.02.1821
-Place reference
--Place
Death
-Time
18.02.1872
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Lund 1839.
Tekniska institutet i Stockholm.
Elev till Brunius från 1843.

Verksamhet: Verksam i Lund till 1853.
Stadsarkitekt i Göteborg 1853-1872.
Tecknare och målare.

Verk ett urval:
Akademiska föreningen, Lund, huvudbyggnadens södra del 1848-1851.
Anatomiska institutionen vid universitetet, numera Theologicum, Sandg, Lund 1853.
Hvitfeldtska läroverket, Göteborg.
Nya kyrkogården, Göteborg.
Mindre restaurering av Gustavi domkyrka, rådhuset, Göteborg 1850, Charlottenlunds slott 1850 och Hanaskogs slott 1852-1854, Skåne.
Bohuslän, Kville kyrka 1864–1865.

Swedish

Reference
Nordisk familjebok.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Göteborgs handels- och sjöfartstidning 18 juli 1953, Kjellin, Maja: Romantisk arkitekt.
Swedish

Alternative id
Primus: 734

-Id
734
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034077345

-Id
011034077345
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish