Description
Motorbåt, Expresskryssare [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
08/05/2015 12:04:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5a42f05c-3420-4b13-b585-2dd19e8c1740 | RDF/XML | JSON-LD
Name
LORIS
Swedish

Description
Motorbåt, Expresskryssare
Swedish

Technical description
Material: Mahogny
Motor: Cumming 360 hk sedan ca år 2000, ursprungligen satt troligen en Standard, efter 1919 en Sterling 8 cyl, sedan från och med 1929 en Sterling Coast Guard 300 hk, Pierce Arrow B6, slutligen en Chris Craft
Swedish

Type of vessel
Swedish

Other vessel type

Norwegian bokmål

Swedish

History

Loris är välkänd eftersom den beställdes åt ingenjören och tändsticksmagnaten Ivar Kreuger. Båten har genomgått en omfattande renovering från och med början av 1990-talet, där bordläggningen under vattenytan, kölen, och däcket bytts ut. Det kulturhistoriska värdet är fortfarande högt, eftersom samma teknik och utförande valts som då båten byggdes på 1910-talet.

Båten är k-märkt 2013 av Statens maritima museer.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
15
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
2,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Constructed by
-Time
1913
-Place reference
--Place
Swedish
-Shipyard
DigitaltMuseum
021176010645
-Id
021176010645
-System
DigitaltMuseum