Brodeur, Arthur (1888 - 1971) [sv]

Brodeur, Arthur (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Arthur Gilchrist Brodeur, född 18 september 1888 i Franklin, Massachusetts, död 9 september 1971, var en amerikansk filolog. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/07/2018 08:42:32
01/10/2022 04:36:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/59f08b2a-79ed-43b2-bd5d-ead2e056480b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brodeur, Arthur
Swedish

First name
Arthur
Swedish

Middle name
Gilchrist
Swedish

Last name
Brodeur
Swedish

Title
filolog

-Title
filolog
Swedish
Description
Arthur Gilchrist Brodeur, född 18 september 1888 i Franklin, Massachusetts, död 9 september 1971, var en amerikansk filolog.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
18/09/1888

-Time
18/09/1888
Death
09/09/1971

-Time
09/09/1971
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality
Biography

Arthur Gilchrist Brodeur, född 18 september 1888 i Franklin, Massachusetts, död 9 september 1971, var en amerikansk filolog.

Brodeur var från 1930 professor vid University of California i Berkeley. Han visade tidigt intresse för nordisk språkhistoria och utförde en översättning av Prosaiska Eddan, The Prose Edda by Snorri Sturluson (1916) och utgav The Riddle of the Runes (1932). Senare blev han föreståndare för universitetets avdelning för de nordiska språken och litteraturen och var en framträdande ledamot av American-Scandinavian Foundation.

Swedish

Reference
Arthur G. Brodeur, Philologist, Is Dead. The New York Times. September 15, 1971
Swedish

Carlotta-SMVK
3625713
-Id
3625713
-System
Carlotta-SMVK