Voddeplasset (Forlatt sted) [no]

Voddeplasset (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/59e6ddc2-d940-4ff5-877d-b3a83b12157e | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Voddeplasset
Norwegian bokmål

Alternative name
Voddeplasset
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
58.40906, 7.40321, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.40906
-Longitude (Easting)
7.40321
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1093758

-Id
1093758
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål