5782 RINGØEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 5782 RINGØEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:55:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/59cef6fc-042d-4912-b73e-1567728a4c94 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5782 RINGØEN
Norwegian bokmål

Alternative name
RINGØEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1871
--Place
Termination
30/04/1995

-Time
30/04/1995
Code
5782
Type
Norwegian bokmål

History

RINGØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Kinservig annex til Ullensvang prestegjeld, Hardanger og Voss fogderier, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1871. Sirk. 14, 27.6.1871.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1891 skrevet RINGØIE.

Ble fra 1.10.1921 endret til RINGØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Odda postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5782 RINGØY, i Voss postområde, ble lagt ned fra 1.5.1995. Ny postadresse: 5780 KINSARVIK. Sirk. 10, 10.4.1995.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1885.

(5782)
Poståpnere/styrere:
Landh. Johannes Ellingsen (Ringøien) 1.7.1871.
Elling Johannesen Ringøen1.1.1917 (f. 1880).
Johannes E. Ringøen 1.3.1948 (f. 1924).

Årlig poståpnerlønn:

1871 1878 1884 1901 1908 1913 1914 1917
Spd. 8
Kr 64 80 140 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1871 30/04/1995

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1871 30/04/1995
--Earliest time
01/07/1871
--Latest time
30/04/1995
DigitaltMuseum
021166442237

-Id
021166442237
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål