Norman, Hans Daae (1841 - 1912) [no]

Norman, Hans Daae (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:33
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/59bdbd50-e5c7-4ffa-8c6d-57aa4444f670 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norman, Hans Daae
Norwegian bokmål

First name
Hans Daae
Norwegian bokmål

Last name
Norman
Norwegian bokmål

Birth
1841

-Time
1841
Death
1912

-Time
1912
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Søndhordland 16.11.1841, død i Christiania 12.04.1912. Sønn av lege (senere postmester) Abraham N. (1804-53) og Abel Margrethe Knagenhjelm Daae (27.7.1807-2.12.1841), gift 28.12.1883 med Augusta Kathrine Buchholdt (5.6.1856-), datter av Anton Schelderup B. og Kristine Johanne Korsholm. Arbeidet som fotograf i Haugesund i P. Amlies Hus og i Stavanger i en paviljong som senere ble brukt av bl.a. fotograf Norland. Fotograferte i hagen hos sin far, postmesteren, i 1863. Tok dessuten bilder av "Prospecter, Huse, Skibe m.m." I 1865 brukte han det nye atelieret i apoteker Groths hage. I 1866 gikk han sammen med H. Bødtker i firmaet "Bødtker & Norman" i Bergen. Dette opphørte sannsynligvis ca. 1869, han ble så postfunksjonær, noe han også tidligere hadde vært. Tok telegrafistutdannelse i 1871/72 og ble i 1894 postmester i Grimstad.

Virkested:
1865: Stavanger; Apotheker Groths Have Grothahagen
1866-1869 ca: Bergen
1862 ca-1880 ca: Haugesund; P. Amlies hus

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2163

-Id
2163
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007942

-Id
021036007942
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål