Alveng, Dag (1953 - ) [no]

Alveng, Dag (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/10/2022 17:13:11
02/12/2023 00:01:29
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/59636034-c648-46cb-99fa-cbf5b2508e5a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alveng, Dag
Norwegian bokmål

First name
Dag
Norwegian bokmål

Last name
Alveng
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1953

-Time
1953
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 09.09.1953. I en periode medlem i Oslo Kamera Klubb. Han har sin utdannelse fra Trent Polytechnic, Nottingham. Medlem av Forbundet Frie Fotografer. Alveng har hatt tallrike utstillinger og er innkjøpt til offentlige samlinger i inn- og utland. Han har utgitt en rekke bøker.

Virkested:
1970-: Oslo

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Fotografi 4(1971) : 1, s. 30-33
Fotografi 11(1978) : 10, s. 32-37
Fotografi 12(1979) : 3, s. 47
Fotografi 14(1981) : 7/8, s. 55-59
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 2, s. 17
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 4, s. 10-11
Objektivet (1985) : 3, s. 25-37
Norske fotosamlinger, 1989
Fotografi 24(1991) : 2, s. 92
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Fotografi 41(2008) : 5, s. 79
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
37

-Id
37
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004819

-Id
021036004819
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
6A6BD659-78A0-4C7D-B775-6C1C6B9C7BE3

-Id
6A6BD659-78A0-4C7D-B775-6C1C6B9C7BE3
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål