Sulitjelmabanen (Trafikkstrekninger) [no]

Sulitjelmabanen (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Banen ble bygget av Sulitelma Aktiebolag som et ledd i transportkjeden for kis fra Sulitjelma til kysten. Kjeden utviklet seg slik:

1892: Båt Sulitjelma–Fossen, tog Fossen–Sjønstå og båt Sjønstå–Finneid. Trafikken var innstilt vinterstid.
1893–1915: Båt Sulitjelma–Hellarmo, tog Hellarmo–Sjønstå og båt Sjønstå–Finneid. Trafikken var innstilt vinterstid.
1915–1956: Tog Lomi (Sulitjelma)-Sjønstå, båt Sjønstå–Finneid. Båttrafikk vinterstid i den grad isforholdene gjorde det mulig.
1956–1972: Tog...
Banen ble bygget av Sulitelma Aktiebolag som et ledd i transportkjeden for kis fra Sulitjelma til kysten. Kjeden utviklet seg slik:

1892: Båt Sulitjelma–Fossen, tog Fossen–Sjønstå og båt Sjønstå–Finneid. Trafikken var innstilt vinterstid.
1893–1915: Båt Sulitjelma–Hellarmo, tog Hellarmo–Sjønstå og båt Sjønstå–Finneid. Trafikken var innstilt vinterstid.
1915–1956: Tog Lomi (Sulitjelma)-Sjønstå, båt Sjønstå–Finneid. Båttrafikk vinterstid i den grad isforholdene gjorde det mulig.
1956–1972: Tog Lomi (Sulitjelma)–Finneid.

Banen var ved åpningen en bruksbane for gruveselskapet med hovedsakelig svenske interesser. Uoffisiell persontrafikk ble satt i gang i 1894 før banen i 1896 fikk konsesjon for vanlig person- og godstransport. Fra 1933 tilhørte banen A/S Sulitjelma Gruber, et selskap med norske interesser.

I 1915 ble banen forlenget østover til Sulitjelma (Lomi) og Fagerli samtidig som den gamle banen ble bygget om med slakere kurver og lagt om fra 750 til 1067 mm sporvidde. Det ble nå helårsdrift på jernbanen. Selskapet hadde isbane (750 mm) på isen på Øvrevann Sjønstå–Engan (ca. 7 km) i 1916, men banen ble lite brukt pga. arbeidskonflikt. Den ble også lagt neste vinter, men da klarte man å holde åpen råk for båtene. Senere ble det tran­sport på isen med hester/biler vinterstid.

Det ble i 1952 vedtatt å bygge en ny bane gjennom tre lange tunneler vestover til Finneid. Dermed kunne omlastingen til dampbåt på Sjønstå unngås. I forbindelse med forlengelsen til Finneid ble jernbanen skilt ut fra gruveselskapet som et eget aksjeselskap, A/S Sulitjelmabanen, der også staten hadde interesser. Den nye banen ble tatt i bruk til jul i 1956.

Strekningen Ågifjellet–Sjønstå ble nedlagt for ordinær trafikk fra 20. desember 1956. Sporet ble beholdt som internt sidespor fram til banens nedleggelse.

Sulitjelmabanen ble nedlagt 23. juli 1972 og erstattet av vegforbindelse. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
Last changed
16/04/2018 16:55:12
23/09/2023 02:35:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/58c9c1a6-5df5-4c1a-9668-a55ab2469326 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sulitjelmabanen
Norwegian bokmål

Description
Banen ble bygget av Sulitelma Aktiebolag som et ledd i transportkjeden for kis fra Sulitjelma til kysten. Kjeden utviklet seg slik:

1892: Båt Sulitjelma–Fossen, tog Fossen–Sjønstå og båt Sjønstå–Finneid. Trafikken var innstilt vinterstid.
1893–1915: Båt Sulitjelma–Hellarmo, tog Hellarmo–Sjønstå og båt Sjønstå–Finneid. Trafikken var innstilt vinterstid.
1915–1956: Tog Lomi (Sulitjelma)-Sjønstå, båt Sjønstå–Finneid. Båttrafikk vinterstid i den grad isforholdene gjorde det mulig.
1956–1972: Tog Lomi (Sulitjelma)–Finneid.

Banen var ved åpningen en bruksbane for gruveselskapet med hovedsakelig svenske interesser. Uoffisiell persontrafikk ble satt i gang i 1894 før banen i 1896 fikk konsesjon for vanlig person- og godstransport. Fra 1933 tilhørte banen A/S Sulitjelma Gruber, et selskap med norske interesser.

I 1915 ble banen forlenget østover til Sulitjelma (Lomi) og Fagerli samtidig som den gamle banen ble bygget om med slakere kurver og lagt om fra 750 til 1067 mm sporvidde. Det ble nå helårsdrift på jernbanen. Selskapet hadde isbane (750 mm) på isen på Øvrevann Sjønstå–Engan (ca. 7 km) i 1916, men banen ble lite brukt pga. arbeidskonflikt. Den ble også lagt neste vinter, men da klarte man å holde åpen råk for båtene. Senere ble det tran­sport på isen med hester/biler vinterstid.

Det ble i 1952 vedtatt å bygge en ny bane gjennom tre lange tunneler vestover til Finneid. Dermed kunne omlastingen til dampbåt på Sjønstå unngås. I forbindelse med forlengelsen til Finneid ble jernbanen skilt ut fra gruveselskapet som et eget aksjeselskap, A/S Sulitjelmabanen, der også staten hadde interesser. Den nye banen ble tatt i bruk til jul i 1956.

Strekningen Ågifjellet–Sjønstå ble nedlagt for ordinær trafikk fra 20. desember 1956. Sporet ble beholdt som internt sidespor fram til banens nedleggelse.

Sulitjelmabanen ble nedlagt 23. juli 1972 og erstattet av vegforbindelse.
Norwegian bokmål

Technical description
Sporvidde 750 mm frem til 15.06.1915, deretter 1067 mm
Lengde oppr. Sjønstå-Fossen 10,4 km
Lengde Sjønstå-Hellarmo fra 1893, 13,1 km
Lengde Sjønstå-Lomi fra 1915: 22,3 km
Lengde Finneid-Lomi fra 1956: 35,8 km
Norwegian bokmål

History

14.09.1892: Midlertidig trafikk Sjønstå-Fossen
13.10.1892: Vanlig trafikk Sjønstå-Fossen
15.10.1892: Høytidelig åpning Sjønstå-Fossen
09.1893: Banen forlenget fra Fossen til Hellarmo
26.06.1896: Banen fikk konsesjon for vanlig person- og godstrafikk
15.06.1915: Banen forlenget fra Hellarmo til Lomi og samtidig omlagt til 1067 mm sporvidde
22.07.1915: Høytidelig åpning av den nye og ombygde banen ved landshøfding Tornerhielm
1956: Nytt selskap A/S Sulitjelmabanen tok over jernbanedriften
20.12.1956: Ny bane Ågifjellet-Finneid tatt i bruk, gammel strekning Ågifjellet-Sjønstå beholdt som et sidespor
14.06.1957: Høytidelig åpning av den nye banen ved kronprins Olav
1964: Sikringsanlegg Rupsi-Lomi
23.07.1972: Banen nedlagt

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

Events
Åpnet [no] 22/07/1915

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
22/07/1915
--Earliest time
22/07/1915
Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021227773467
-Id
021227773467
-System
DigitaltMuseum