Fredrika, drottning av Sverige (1781 - 1826) [sv]

Other languages: Fredrika, drottning av Sverige (swedish)

Royalties, mostly Nordic (Nordiska museet)

Description
Fredrika Dorothea Wilhelmina of Baden was the Queen of Sweden in 1797—1809. She and her husband, Gustaf IV, were later dethroned. She is the only Swedish Queen ever to have divorced her husband.
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/02/2024 12:52:22
24/02/2024 06:14:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/589d764a-cdc2-420a-92be-c79e46e7456c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fredrika, drottning av Sverige
Swedish

First name
Fredrika Dorotea Vilhelmina
Swedish

Title
Drottning av Sverige

-Title
Drottning av Sverige
Swedish
Description
Fredrika Dorothea Wilhelmina of Baden was the Queen of Sweden in 1797—1809. She and her husband, Gustaf IV, were later dethroned. She is the only Swedish Queen ever to have divorced her husband.
English

Drottning av Sverige, regent 1797-1809
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1781 , , Baden (Tyskland (DE)) [sv],
www.ne.se 2007-07-13

-Time
1781
-Place reference
, , Baden (Tyskland (DE)) [sv],

--Place (text)
Baden (Tyskland (DE))
Swedish
-Source
www.ne.se 2007-07-13
Swedish
Death
1826
www.ne.se 2007-07-13

-Time
1826
-Source
www.ne.se 2007-07-13
Swedish
Life role
Queen 1797 1809

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

-Timespan
1797 1809
--Earliest time
1797
--Latest time
1809
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Fredrika Dorotea Vilhelmina, född 12 mars 1781, död 25 september 1826, svensk drottning, dotter till Karl Ludvig av Baden och Amalie Friederike av Hessen-Darmstadt. F. förmäldes 1797 med Gustav IV Adolf och kröntes i Norrköping 1800.
Äktenskapet tycks ha varit konfliktfyllt, särskilt i början. F. kunde med sin bakgrund förmedla kontakter mellan kungen och tyska furstehus, och hon stödde maken i samband med kupphändelserna i mars 1809. Strax efter familjens landsförvisning till Tyskland - F. var sedan 1810 bosatt i hemlandet Baden - övergavs hon emellertid, och formlig skilsmässa mellan makarna kom till stånd i Basel 1812. Minnet av F. har i Sverige bevarats i namnet Drottningtorget i Malmö och i de tre sockennamnen Fredrika, Dorotea och Vilhelmina i Lappland.
Källa: www.ne.se 2007-07-13

Swedish

Parent Of
Reference
www.ne.se 2007-07-13
Swedish

Nordiska museet, Primus
46552

-Id
46552
-System
Nordiska museet, Primus
DigitaltMuseum
021036633963
-Id
021036633963
-System
DigitaltMuseum