2918 ULNÆS (Poståpneri) [no]

2918 ULNÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/58654c59-4e4b-4f19-ae4a-cdb09e55b814 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2918 ULNÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
ULNÆS
Norwegian bokmål

Establishment
20/06/1882 Nord-Aurdal (Kommune) [no], ,

-Time
20/06/1882
-Place reference
Nord-Aurdal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/05/1997

-Time
31/05/1997
Code
2918
Type
Norwegian bokmål

History

ULNÆS poståpneri, nær kirken, i Ulnæs annex til Nordre Aurdal prestegjeld, Valders fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.6.1882, med virksomhet fra 14.8.1882. Sirk. 12, 22.7.1882.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet ULNES.

Ble fra 1.1.1901 lagt under Kristiania postkontor grunnet den nye postførsel med den nye Grefsen -- Røikenvik-jernbanen. Sirk. 47, 8.12.1900.

Fra 1.7.1953 ble poståpneriet lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2963 ULNES ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk ULNES nytt postnr 2918.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1885 av 2-rings vanlig type.

(2963 / 2918)
Poståpnere/styrere:
Haldor Knudsen Moe 1.8.1882. (På gården Ulnæs.)
Landh. Anders T. Rye 1.7.1890. (På Vangsnæs.)
Landh. Anders Ranum 1.1.1892 (flyttet 1.1.1891 til Nordsveen).
Torleif Rudi 19.7.1909 (f. 1888), med datteren midlertidig i tiden 28.5.1945-- 1.1.1947.
Marit Gudheim 1.3.1950 (f. 1921).
Poststyrer Grete Marie Gudheim Hansen vikar fra 1.10.1982, fast 1.9.1984 (f. 1948).

Årlig poståpnerlønn var i 1882 kr 40,-, i 1886 kr 68,-, i 1899 kr 200,-, i 1905 kr 300,-, i 1909 kr 400,-, i 1912 kr 500,-, i 1913 kr 600,- og i 1914 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20/06/1882 31/05/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20/06/1882 31/05/1997
--Earliest time
20/06/1882
--Latest time
31/05/1997
DigitaltMuseum
021166440960

-Id
021166440960
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål