Horndal (Bruk) [sv]

Horndal (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Järnbruk med masugn, smältsmedja med 15 härdar, martinverk med 2 ugnar, valsverk, gjuteri och mekanisk verkstad. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/04/2019 13:22:08
07/12/2019 01:32:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/57d56f4c-b42f-4846-a84b-6cc46c6b465b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Horndal
Swedish

Description
Järnbruk med masugn, smältsmedja med 15 härdar, martinverk med 2 ugnar, valsverk, gjuteri och mekanisk verkstad.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
24.09.1652

-Time
24.09.1652
Termination
1979

-Time
1979
Type
Swedish

History

Horndals hammare och Walla hytta privilegierades 1652. På platsen vid forsen fanns sedan tidigare en hammare och masugn som samägdes av bergsmän på orten. Den hade köpts av myntmästaren i Avesta Isac Kock 1650. Kock adlades till Cronström 1667. Verksamheten blev i släktens ägo till 1861 då grosshandlare Josef Michaeli och brukspatron FIlip Bergendal köpte den för att året därpå överlåta den till Högbo Stål- och Järnverks AB. Högbo gjorde konkurs 1866 och verksamheten återköptes av Michaeli. 1873 såldes verksamheten till Horndals Järnverks Aktiebolag. 1978 sprängdes hyttan och 1979 lades bruket ned.

Swedish