canvas

Lerret (norwegian bokmål), Lerret (norwegian nynorsk)

Bunnmateriale (A.2.15.B) [no]

Last changed
15/09/2021 09:26:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/57c7619a-5d7d-495f-a44b-6502f18bf719 | RDF/XML | JSON-LD
Label
canvas
English

Lerret
Norwegian bokmål

Lerret
Norwegian nynorsk

Exact match
http://vocab.getty.edu/aat/300014078
canvas (textile material)
English

Web reference
Change note

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Norwegian bokmål