Work assessment allowance Place holder

Rehabiliteringspenger (norwegian bokmål), Rehabiliteringspengar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:28
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/rehabiliteringspenger
Label
Work assessment allowance
English

Rehabiliteringspenger
Norwegian bokmål

Rehabiliteringspengar
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Yting til livsopphald ved sjukdom, skade eller lyte som fører til at ein ikkje kan utføre arbeid.
Norwegian nynorsk