Tveiten, Gustav (1883 - ) [no]

Tveiten, Gustav (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:54
27/11/2021 02:47:08
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/57a46405-5ed2-43b6-aa37-c39c2d13256f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tveiten, Gustav
Norwegian bokmål

First name
Gustav
Norwegian bokmål

Last name
Tveiten
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1883

-Time
1883
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født på Rosholt i Fjære. Sønn av gårdbrukerne Maren og Knut Tveiten. Han hadde et uhell i sin barndom og fikk stivt bein. Dette var trolig grunnen til at han ble fotograf. T. kom i lære hos en fotograf i Arendal i slutten av 1890-åra. Arbeidet kun en kort tid som fotograf, sykdom førte til at han måtte leve store deler av livet på institusjon.

Virkested:
1900-1907: Froland

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Messel, Torleiv: Første fotografen i Froland, Skrift for Froland/Mykland historielag, 1983
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2900

-Id
2900
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009109

-Id
021036009109
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål