Tveiten, Gustav (1883 - ) [no]

Tveiten, Gustav (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:54
04/02/2023 01:47:15
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/57a46405-5ed2-43b6-aa37-c39c2d13256f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tveiten, Gustav
Norwegian bokmål

First name
Gustav
Norwegian bokmål

Last name
Tveiten
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1883

-Time
1883
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født på Rosholt i Fjære. Sønn av gårdbrukerne Maren og Knut Tveiten. Han hadde et uhell i sin barndom og fikk stivt bein. Dette var trolig grunnen til at han ble fotograf. T. kom i lære hos en fotograf i Arendal i slutten av 1890-åra. Arbeidet kun en kort tid som fotograf, sykdom førte til at han måtte leve store deler av livet på institusjon.

Virkested:
1900-1907: Froland

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Messel, Torleiv: Første fotografen i Froland, Skrift for Froland/Mykland historielag, 1983
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2900

-Id
2900
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009109

-Id
021036009109
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål