Nyblin, Carl Petter Daniel Dyrendahl (1856 - 1923) [no]

Nyblin, Carl Petter Daniel Dyrendahl (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:11
06/08/2022 01:46:55
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/57a457e1-5a68-4461-a548-534aa09d48b9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nyblin, Carl Petter Daniel Dyrendahl
Norwegian bokmål

First name
Carl Petter Daniel Dyrendahl
Norwegian bokmål

Last name
Nyblin
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1856

-Time
1856
Death
1923

-Time
1923
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Drammen 30.06.1856, død i Helsingfors 19.07.1923. Sønn av Carl Petter Anton Dyrendahl N. (1818-83) og Petronella Pedersen (10.1.1837-13.8.1881), gift med Vera Pautow. Etter å ha fått sin fotografutdannelse i Christiania reiste han til Helsingfors i 1875 og ble ansatt hos den danskfødte fotografen Charles Conrad Riis. Åpnet eget atelier 7.7.1877, som i 1977 feiret 100 årsjubileum. Dyktig fotograf, både med portretter, landskaper og kunstreproduksjoner. Firmaet ble A/S i 1905. Han fotograferte ikke i Norge etter 1875 .

Virkested:
1875-0000: Helsingfors
0000-1875: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 1, s. 14-15
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2174

-Id
2174
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007956

-Id
021036007956
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål