Notary public Place holder

Notarius publicus (norwegian bokmål), Notarius publicus (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:50
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/notarius-publicus
Label
Notary public
English

Notarius publicus
Norwegian bokmål

Notarius publicus
Norwegian nynorsk

Not used label
Apostille
Norwegian bokmål

Byfogd
Norwegian bokmål

Byfut
Norwegian nynorsk

Notarialbekreftelse
Norwegian bokmål

Notarialforretning
Norwegian bokmål

Apostille
Norwegian nynorsk

Notarialforretning
Norwegian nynorsk

Notarialstadfesting
Norwegian nynorsk

Notarius publikus
Norwegian nynorsk

Notarius publikus
Norwegian bokmål

Sorenskrivar
Norwegian nynorsk

Sorenskriver
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Legal system
English

Note
**
Norwegian bokmål

Ein embetsmann som skriv under og dermed stadfestar visse rettslege forhold. Notarius publicus utfører vigsler og registreringar av partnarskap, og gjev notarialstadfestingar, herunder stadfesting av underskrift og rett kopi. Det er tingrettane og byfutane som utfører notarialforretningar. Også lensmenn kan gjere dette, med det er då i hovusak avgrensa til å stadfeste at ei underskrift er rett og utferding av leveattestar.
Norwegian nynorsk