Surveying Place holder

Oppmåling (norwegian bokmål), Oppmåling (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:02
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/oppmaling
Label
Surveying
English

Oppmåling
Norwegian bokmål

Oppmåling
Norwegian nynorsk

Not used label
Dele
Norwegian bokmål

Dele
Norwegian nynorsk

Deling av grunneiendom
Norwegian bokmål

Deling av grunneigedom
Norwegian nynorsk

Delingsforretning
Norwegian bokmål

Delingsforretning
Norwegian nynorsk

Delingssøknad
Norwegian bokmål

Delingssøknad
Norwegian nynorsk

Eiendomsdeling
Norwegian bokmål

Eiendomsmåling
Norwegian bokmål

Eigedomsdeling
Norwegian nynorsk

Eigedomsmåling
Norwegian nynorsk

Fastmerke
Norwegian bokmål

Fastmerke
Norwegian nynorsk

Flybilde
Norwegian bokmål

Flyfoto
Norwegian bokmål

Flyfoto
Norwegian nynorsk

Fradeling
Norwegian bokmål

Frådeling
Norwegian nynorsk

Grensejustering
Norwegian bokmål

Grensejustering
Norwegian nynorsk

Grensepåvising
Norwegian nynorsk

Grensepåvisning
Norwegian bokmål

Grunnlagsnett
Norwegian bokmål

Grunnlagsnett
Norwegian nynorsk

Justering av grense
Norwegian bokmål

Flybilete
Norwegian nynorsk

Justering av grense
Norwegian nynorsk

Kartdata
Norwegian bokmål

Kartdata
Norwegian nynorsk

Kartforretning
Norwegian bokmål

Kartforretning
Norwegian nynorsk

Kartverk
Norwegian bokmål

Kartverk
Norwegian nynorsk

Målebrev
Norwegian nynorsk

Målebrev
Norwegian bokmål

Ortofoto
Norwegian nynorsk

Ortofoto
Norwegian bokmål

Påvising av grense
Norwegian nynorsk

Påvisning av grense
Norwegian bokmål

Samanføying av eigedommar
Norwegian nynorsk

Sammenføyning av eiendommer
Norwegian bokmål

Tomt
Norwegian nynorsk

Tomt
Norwegian bokmål

Broader concept
     Property
English

Note
Oppmåling er en kommunal oppgave som omfatter fastsetting, beskrivelse og merking av nye grenser, endring av eksisterende grenser og dokumentasjon til matrikkelen (eiendomsregisteret).
Norwegian bokmål

Oppmåling er ei kommunal oppgåve som omfattar fastsetjing, forklaring og merking av nye grensar, endring av gjeldande grenser og dokumentasjon til matrikkelen (eigedomsregisteret).
Norwegian nynorsk