8720 NÆSNE (Poståpneri) [no]

8720 NÆSNE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/57315424-c02f-42cf-a181-0bade53ffa00 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8720 NÆSNE
Norwegian bokmål

Alternative name
NÆSNE
Norwegian bokmål

Establishment
28/06/1842 Nesna (Kommune) [no], ,

-Time
28/06/1842
-Place reference
Nesna (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/05/1997

-Time
31/05/1997
Code
8720
Type
Norwegian bokmål

History

NÆSNE poståpneri, i Næsne prestegjeld, Nordre Helgeland fogderi, under Nordland postkontor (Namsos fra 1866), ble opprettet ved Kgl.res. 28.6.1842, samtidig med opprettelsen av en del biposter i Nordland. Sirk., 21.4.1843.

Poståpneriet ble fra 1.7.1857 flyttet til dampkipsanløpsstedet Vigholmen. Sirk. 7, 29.7.1857.

Navnet ble først fra 1.1.1886 endret til VIGHOLMEN. Sirk. 27, 30.11.1885.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Bodø postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet VIKHOLMEN.

Fra 1.7.1910 ble poståpneriet lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8720 VIKHOLMEN ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.

Det første stempel av 3-rings type med nr 221 ble antakelig nyttet fra frimerkenes utgivelse i 1855/56. Ca 28.1.1859 ble postkontoret tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8720)
Poståpnere/styrere:
Det er noe usikkert hvem som var den første poståpner. I en eldre poståpnerprotokoll nevnes kirkesanger Augustinussen (1843 ?).
Det er videre noe usikkert om dette er den samme August Møller Augustinussen som ble kst. 19.11.1851.
Handelsm. L. Meyer 1.7.1857.
Anders Jørgen Zahl 1.6.1860.
Handelsm. Johan Fredrik Winther Meyer kst. 1.10.1872, fast i 1873.
Elise Nielsen Meyer kst. poståpner, men tiden er ikke kjent.
Handelsm. Christian F. Olsen 1.7.1889.
Fru Bolette Olsen 1.1.1913.
Petter Tobiassen kst. 1.7.1917, fast 15.4.1919 (f. 1865).
Olaus Berg 1.6.1935 (f. 1903).
Aud Svaleng 1.2.1971 (f. 1930).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1842 1857 1866 1873 1878 1887 1917
Spd. 4 24 40 60
Kr 400 600 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 28/06/1842 31/05/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
28/06/1842 31/05/1997
--Earliest time
28/06/1842
--Latest time
31/05/1997
DigitaltMuseum
021166443547

-Id
021166443547
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål