3464 STEINSFJERDINGEN (Poståpneri) [no]

3464 STEINSFJERDINGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/572cdc1f-6c42-413c-ab63-dca2c7811ad3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3464 STEINSFJERDINGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
STEINSFJERDINGEN
Norwegian bokmål

Establishment
11/06/1888 Hole (Kommune) [no], ,

-Time
11/06/1888
-Place reference
Hole (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/12/1976

-Time
31/12/1976
Code
3464
Type
Norwegian bokmål

History

STEINSFJERDINGEN poståpneri, i Hole herred, Ringerike fogderi, under Hønefoss postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1. og 11.6.1888, med virksomhet fra 1.7.1888 i postruten Hønefoss -- Hole. Sirk. 16, 25.6.1888.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1976.

Underpostkontoret 364 STEINSFJERDINGEN ble lagt ned fra 1.1.1977. Ny postadresse: 3500 HØNEFOSS. Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(3464)
Poståpnere:
Herredskass. Johan Bjerke 1.7.1888.
Frk. Karen Bjerke 1.11.1902.
Anton Bjerke 1.10.1907.
Fru Elne Bjerke midlertidig fra ca 1917.
Lise Bjerke (Bjella) 11.7.1917 (f. 1882).
Andreas Bjella midlertidig fra 24.1.1947, fast 1.3.1947 (f. 1922).

Årlig poståpnerlønn var i 1888 kr 80,-, i 1896 kr 200,-, i 1912 kr 300,-, i 1913 kr 350,- og i 1914 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 11/06/1888 31/12/1976

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
11/06/1888 31/12/1976
--Earliest time
11/06/1888
--Latest time
31/12/1976
DigitaltMuseum
021166441141

-Id
021166441141
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål