Boberg, Ferdinand (1860 - 1946) [no]

Other languages: Boberg, Ferdinand (norwegian bokmål), Boberg, Ferdinand (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:39:24
18/05/2024 01:12:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/56edfc14-5f3a-45db-85ac-f357347e8a37 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Boberg, Ferdinand
Norwegian bokmål

Boberg, Ferdinand
Swedish

First name
Ferdinand
Norwegian bokmål

Ferdinand
Swedish

Last name
Boberg
Norwegian bokmål

Boberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
11/04/1860 Falun (Stad) [sv], , ,

-Time
11/04/1860
-Place reference
--Place
Swedish
Death
07/05/1946 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
07/05/1946
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Studentexamen i Falun 1878.
KTH 1878-1882, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1882-1884, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Arkitekt vid Stockholms gasverk 1890-1893, vid Stockholms stads byggnadskontor 1906-1907.
Egen verksamhet i Stockholm.

Tävlingar: Sveriges paviljong vid Parisutställningen 1900, 1898, 1:a pris.
Kungliga Tekniska Högskolan 1912, 4:e pris.Resor: Frankrike, Italien 1885-1886.
Vidsträckta resor i Europa och även i Amerika.

Medlemskap: STF 1878-1909, vice ordförande i avd A 1891-1894.
FrKA 1897, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1893 sid 14, Stockholms Elektricitetsverk; ibid år 1895 sid 39, Skagershults nya kyrka (Örebro län); ibid år 1912 sid 1, Förslag till Nobelbyggnad. Kritik av Östberg och Clason; ibid år 1913 sid 93, Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden.
Svenska bilder från 1900-talets början, 1915-1925. Stockholmsbilder från början av 1900-talet, 1-5, 1915-1919.
Bilder från bruk och gruvor i Bergslagen, 1921.
Svensk byggnadstradition i bilder, 1940.

Verk ett urval:
Rosenborgshuset, Stureparken 1, Stockholm 1882-1883, tillsammans med K Salin och I G Clason.
Bergööska huset, Storgatan 5, Hallsberg 1884-1889.
Brandstation i Gävle 1889-1891.
Gävle gasverk 1893.
Stockholms elverks Brunkebergsstation 1892.
Värtagasverket, Hjorthagen, Stockholm 1890-1893.
Vattentornet vid Mosebacke, Stockholm 1895-1897.
Villa Lugnet för Knut Tillberg, Saltsjöbadspromenaden 8, Saltsjöbaden 1893-1895, tillbyggd av C Westman.
Villa Tallbacken för Robert Thegerström, Slottsvägen 6, Djursholm 1892-1897.
Stockholmsutställningarna 1897 och 1909.
Centralpalatset, Stora torget, Falun 1895-1897, nu ombyggt.
Munktells mekaniska verkstads AB, Eskilstuna 1895-1898.
Ugglebo, eget sommarhus, Lilla Skuggan, Stockholm 1896, nu ombyggt.
Parkudden, Prinsessan Ingeborgs väg 14, Djurgården, Stockholm 1899-1900, ombyggnad för prins Carl.
Byggnader för Mora-Elfdalens Järnväg 1899-1900, delvis rivna.
Byggnader för Stockholm-Nynäs Järnväg 1899-1901, delvis rivna.
LO-huset, förut Carlbergska huset, Norra Bantorget 18, Stockholm 1899-1900.
Centralposthuset, Vasagatan 28-34, Stockholm 1898-1904.
Rosenbadspalatset, Strömgatan 22-24, Stockholm 1899-1904.
Vintra, egen villa, Djurgårdsvägen 158, Djurgården, Stockholm 1903.
Prins Eugens Valdemarsudde, Djurgården, Stockholm 1903-1904.
Thielska galleriet, Djurgården, Stockholm 1904-1905.
Sveriges (Norges) paviljong, Herrgården, för Louisiana Purchase Exhibition 1904, flyttad till Kansas.
Sveriges avdelning för Esposizione Internationale d´Arte, Venedig 1905 och 1912.
Värtaverket, Hjorthagen, Stockholm 1900-1905.
Begravningskapell, Nya kyrkogården, Norberg 1902-1905.
Kronobergsstationen, St Göransgatan 57, Stockholm 1902-1905, riven utom gatufasaden.
Djurgårdsstationen, Singelbacken 15, Stockholm 1905.
Katarinastationen, Kapellgränd 10-14, Stockholm 1901-1905, delvis riven, gatufasaden kvar.
Tulestationen, Tulegatan 11-13 - Kungstensgatan 21, Stockholm 1901-1906.
Bergsgården, Sollidsbacken, Djurgården, Stockholm 1905-1906.
Byströms villa, nu Spaniens ambassad, Hazeliusbacken 14, Stockholm 1906, ombyggnad.
Centralposthuset, Skeppsbron 1, Malmö 1899-1906, nu om- och påbyggt.
Energiverkets huvudstation, Tulegatan 7-13, Stockholm 1902-1906.
Gas- och vattenledningsverket, Torsgatan 22-30, Stockholm 1906.
Villa Nyhem för Helge Bäckström, Burevägen 22, Djursholm 1905-1906.
Villa Nyhem, trädgårdsmästarbostad, Heimdalsvägen 17, Djursholm 1905-1906.
NK:s paviljong (Villa), Norrköpingsutställningen 1906, flyttad till Behmbrogatan 1, Nyköping.
Villa för baron M von Stedingk, Vasagatan 3, Sala.
Villa Mittag-Leffler, Auravägen 19, Djursholm 1906-1907, om- och påbyggnad.
Fridhem för prins Carl, Getå 1906-1909, även lekstuga.
Sveriges avdelning för Turist- och Sportutställningen i Berlin 1907.
Villa för Thorbjörn Hwass, Masmovägen, Huddinge.
Jennyhill vid Oakhill, Djurgården, Stockholm 1907-1909, ombyggnad för prins Wilhelm.
Oakhill för prins Wilhelm, nu italienska ambassaden, Djurgården, Stockholm 1907-1911.
Funckska huset, Kornhamnstorg 53, Stockholm 1908, påbyggnad.
Johannes brandstation, Malmskillnadsgatan 62, Stockholm 1909, tillbyggnad.
Villa Graninge för Mauritz Philipson, nu Graninge stiftsgård, Värmdön 1909.
Engelbrektsmonumentet, Tingsparken, Norberg 1909.
Kyrkogårdsmur, Nya kyrkogården, Gustavsberg 1909.
Observatorium, Skansen, Stockholm 1910.
Villa, Farsta udde, Gustavsberg 1910.
Villa Strandvik, Gustavsberg 1911.
Villa, Sjöstigen 4, Lidingö 1911.
Bjertofts slott för K H Littorin, Fyrunga, Vara 1911-1914.
Disponentvilla, Jössefors 1912-1914.
Baltiska utställningen 1914.
Nordiska kompaniets byggnad, Hamngatan 18-20, Stockholm 1912-1915.
Sveriges paviljong för The Panama-Pacific International Exposition i San Francisco 1915.
Begravningskapell, Nya kyrkogården, Gustavsberg 1923-192...

Swedish

Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 239.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1373.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 23.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 41.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Svensk arkitektur - Ritningar 1640 - 1970. Stockholm, 1986.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Meddelanden från Föreningen för grafisk konst, 5, 1916, Beskrifvande förteckning öfver Ferdinand Bobergs etsningar.
Hahr, August: Svensk arkitektur. Från Sigtuna ruiner till gärdeshusen. - En översikt genom tiderna med särskild hänsyn till 18- och 1900-talens byggnadskonst. Orientering i aktuella ämnen, under redaktion av Kunt Tynell. Stockholm, 1938.
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museum (utgivare): Svensk byggnadstradition i bilder. Ferdinand Bobergs jubileumsutställning. Riksantikvarieämbetets och Statens Historiska Museums utställningar, nr 1. Stockholm, 1940.
Nihlén, John (red): Bobergiana. Anteckningar av och om Anna och Ferdinand Boberg. Stockholm, 1958.
Öst, Kerstin: Ferdinand, Bobergs Uppenbarelsekyrka. C1 - uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Ht 1976.
Asztély, Eva: Ferdinand Boberg. En bibliografi. Proseminarieuppsats i Konstvetenskap [Stockholms universitet]. Vt 1987.
Karlberg, Ingrid: Arkitektur och miljö vid gas- och elverk Stockholm 1853 - 1903. Huvudarkitekt Ferdinand Boberg. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Ht 1984.
Karlberg, Ingrid: Jag har aldrig använt Jugend. Stockholms gas- och elverks huvudbyggnader under första decenniet av 1900-talet. Huvudarkitekt Ferdinand Boberg. D-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Ht 1990.
Nyström, Marianne: Bobergs. Anna Scholander och Ferdinand Boberg. Stockholm, 1992.
Thorson Walton, Ann: Ferdinand Boberg Architect - A book proposal. St Paul, 1989.
Thorsson Walton, Ann: Ferdinand Boberg - Architect. The complete work. Cambridge, Massachusetts, 1994.
Sörensson, Ulf: Ferdinand Boberg och Bergööska huset. Hallsberg, 1989.
Sörensson, Ulf: Ferdinand Boberg. Arkitekten som konstnär. Höganäs, 1992.
Ekström, Anders: Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar. Nordiska museets Handlingar 119. Akademisk avhandling vid Uppsala Universitet. Stockholm, 1994.
Hasselblad, Björn: Djurgårdsvandringar på norra och södra Djurgården. Andra reviderade upplagan. Stockholm, 1990.
Arkitekturmuseet (utgivare): Ferdinand Boberg 1860 - 1946 (utställningskatalog). Stockholm, 1992.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1890 sid 8, Förslag till Brandstation i Gävle; ibid år 1893 sid 73, Värtagasverket; ibid år 1895 sid 56, Inbjudan till Konst- och Industriutställningen 1897 i Stockholm; ibid år 1896 sid 6, Artisten R Thegerströms villa, Djursholm; ibid år 1896 sid 117, Vattenverket vid Mosebacke; ibid år 1897 sid 1, Konsthallen, Stockholmsutställningen 1897; ibid år 1898 sid 133, Sveriges blivande paviljong, Parisutställningen 1900. Tävling; ibid år 1903 sid 1 och 33, Nybyggnaden i kv Rosenbad; ibid år 1903 sid 93, Stockholms nya posthus; ibid 1904 sid 115, Kapell, nya begravningsplatsen, Norberg; ibid år 1905 sid 121, Prins Eugens Waldemarsudde.
Teknisk tidskrift - Arkitektur och dekorativ konst, år 1907 sid 73, Nya posthuset i Malmö; ibid år 1907 sid 79, Svenska avdelningen Idrottsutställningen Berlin; ibid år 1908 sid 143, Sportstuga vid Lilla Värtan.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1909 sid 89, Utställningen 1909; ibid år 1910 sid 101, Bergsgården på Djurgården; ibid 1912 sid 57, Kungliga Tekniska Högskolan. Tävling; ibid 1913 sid 17, Ordnandet av trakten kring Karl Johans torg (1906); ibid år 1914 sid 119, Utställningsarkitekturen vid Baltiska utställningen.
H8D 1903:742, 1910:454, 1914:529, 1915:445, 1920:445, 1925:444, 454, 1929:70, 821, 1930:197, 261.
Lundmark, Efraim: Saltsjöbadskyrkan. Några synpunkter. Ur Konst och konstnärer 1913:6. Roosval, Albin (red).
Se även utförlig förteckning i Sörenson, Ulf 1992.
Gustavsbergs två kyrkogårdar,Värmdö tidning nr 3 1999.
Brev, dagböcker, biographica m m finns på KB Kungliga Biblioteket.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
612

-Id
612
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075889

-Id
011034075889
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
76CACB20-587A-4497-AC9E-56A169CBFC98

-Id
76CACB20-587A-4497-AC9E-56A169CBFC98
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Swedish