7318 MØLNBUGT (Poståpneri) [no]

7318 MØLNBUGT (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/56c7c52d-741f-45ff-9cd8-7f8e9b825869 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7318 MØLNBUGT
Norwegian bokmål

Alternative name
MØLNBUGT
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1903
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
7318
Type
Norwegian bokmål

History

MØLNBUGT poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Agdenes herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.10.1903. Sirk. 40, 25.9.1903.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet MØLNBUKT. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 7377 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Dette ble fra 1.4.1987 endret til postnr 7137. (4. trafikkontor, 26.11.1986.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MØLNBUKT nytt postnr 7318. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 7318 MØLNBUKT tildelt postnr 7319.

Poståpneriet nyttet først (fra opprretelsen?) 2-rings vanlig datostempel av litt uvanlig størrelse 24 mm.

(7377 / 7137 / 7318)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. O. Hermanstad 1.10.1903.
Gårdbr. Kristian Tætli kst. 10.12.1909, fast 31.8.1910 (f.1862).
Gårdbr. Jakob Tetli 1.4.1933 (f.1900).
Aslaug Olsen 1.10.1969 (f.1907).
Astrid Lovise Strand kst. 1.7.1972 (f.1942).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1907, da årlig lønn ble satt til kr 200,-, fra 1910 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidtstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1903 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1903 ?
--Earliest time
01/10/1903
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442976

-Id
021166442976
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål