URI
http://kulturnav.org/56b394f8-e6ca-4a35-a0f7-dd2bd80b95bc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Samklang
Norwegian bokmål

Establishment
1913

-Time
1913
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Blandakor stiftet i Trondheim i 1913. Korets stifter og første dirigent var Erik Saltnessand.

Norwegian bokmål

Topic
Kor
Norwegian bokmål

Swedish

Kor
Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Lium, Olav; Koret "Samklang" : tiaarsberetning 1913 - 24. september - 1923 (1923)
Norwegian bokmål

Sv. Skaugvold; Koret Samklang 1913-1953 (1953)
Norwegian bokmål

Web reference
-Text
Digital versjon av bok fra 1953
Norwegian bokmål
-Text
Digital versjon av bok fra 1923
Norwegian bokmål