Tolo, Knut Nilsson (1892 - 1920) [no]

Tolo, Knut Nilsson (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:18
27/05/2023 01:35:11
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/5689be73-b847-4ea5-95b0-24b31f08249b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tolo, Knut Nilsson
Norwegian bokmål

First name
Knut Nilsson
Norwegian bokmål

Last name
Tolo
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1892

-Time
1892
Death
1920

-Time
1920
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Bodde på Seljenes nedenfor Valland. Sønn av Nils Olavson T. (1861-1925) og Gurid Knutsdatter N. Aksnes (1861-1945). Lærte fotografering av Charlotte v. d. Fehr og kjøpte endel av hennes utstyr. Fotograferte ikke så mange år, døde ung av tuberkulose . Aslaug Pedersen (f. Linga) i Bergen fikk glassplatene etter Tolo (Tholo) som del av arv. Hun har gitt dem videre til Kvam kommune.

Virkested:
1907-1920: Tolo
1907-1920: Norheimsund

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Hordaland Folkeblad 04.08.1987
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2863

-Id
2863
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009052

-Id
021036009052
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål