Svenska skolor - skolenhetsregistret (SCB) (Externa data) [sv]

Svenska skolor - skolenhetsregistret (SCB) (swedish)

Organization

Description

I Skolenhetsregistret finns uppgifter för skolformerna förskoleklass, fritidshem, grundskola, sameskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Datasetet lästes via Skolenhetsregistret 2020-02-13. [sv]

Dataset
27/04/2023 13:47:47
In operation
Status
Purpose

Datasetet används i Minnen.se för att kunna stödja UR's minnesinsamling Mitt Liv som genomförs i samverkan med Nordiska museet. [sv]


URI
http://kulturnav.org/566244ce-12e7-430c-a00c-005edda27564
Download
Login/register to download the dataset content
101 to 120 of 9842 hits.
Name
Svenska skolor - skolenhetsregistret (SCB)
Swedish

Description
I Skolenhetsregistret finns uppgifter för skolformerna förskoleklass, fritidshem, grundskola, sameskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Datasetet lästes via Skolenhetsregistret 2020-02-13.
Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View list
Purpose
Datasetet används i Minnen.se för att kunna stödja UR's minnesinsamling Mitt Liv som genomförs i samverkan med Nordiska museet.
Swedish

-Text
API för Skolenhetsregistret
Swedish
URL
https://www.scb.se/vara-tjanster/oppna-data/api-for-skolenhetsregistret/
Editorial note
Datasetet är uppdaterat med Svenska skolan i Warsawa (6ec99be1-ceb8-4166-9e35-0e87ee99d1a2) som saknas i Skolenhetsregistret. 2020-06-17 /UB
Swedish