2930 SØNDRE AURDAL (Poståpneri) [no]

2930 SØNDRE AURDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:06:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/565aca2c-b45b-4fd4-a712-adb9721eba2c | RDF/XML | JSON-LD
Name
2930 SØNDRE AURDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
SØNDRE AURDAL
Norwegian bokmål

Establishment
21/04/1856 Sør-Aurdal (Kommune) [no], ,

-Time
21/04/1856
-Place reference
Sør-Aurdal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2930
Type
Norwegian bokmål

History

SØNDRE AURDAL poståpneri, i Søndre Aurdal prestegjeld, Valders fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 21.4.1856, med virksomhet fra 1.11.1856 og ved at den opprettede brevdragerinnretning mellom Nordre og Søndre Aurdal prestegjeld endres fra 8.9.1856 til fotpost derimellom. Sirk. 10, 31.12.1856.

Ved Kgl.res. 20.4.1867 ble det fra 15.5.1867 iverksatt en dobbel ukentlig bipostrute, i stedet for den tidligere ukentlige. Sirk. 11, 23.5.1867.

Fra 1884 ble det iverksatt to ganger ukentlig bipostrute mellom Sør-Aurdal og Tonsaasen, og den tidligere en gang ukentlige bipostrute mellom Bruflat og Sør-Aurdal ble inndratt.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6. 1886.

Fra 20.12.1900 igjen lagt under Kristiania postkontor grunnet den nye postforbindelsen med jernbane Grefsen -- Røikenviken. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.4.1902 endret til BAGN. Sirk. 11, 20.3.1902.

Poståpneriet ble den 1.4.1915 flyttet fra Smeby til Storebø.

Fra 1.7.1953 ble poståpneriet lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.5.1986 endret til postkontor B.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 2930 BAGN tildelt postnr 2929.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 18 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2930)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lensm. N. J. Nielsen 1.11.1856. (På Søndre Øishus.)
Stengrim Eriksen Haugrud 15.11.1859. (På Gjestgiverhaugen.)
Komm.kass. M. Sørbøen kst. 1.4.1876.
Ole Bang kst. fra juni 1876.
Handelsbetj. Knud Knudsen 22.5.1877. (På gården Bangsmoen.)
Landh. O. Smeby kst. 8.2.1888, fast 5.6.1894 (f. 1863).
Frk. Ragnhild Smeby (Alsmo) kst. 1.6.1928 (f. 1892).
Arne Klosbøle kst. 1.7.1957, fast 1.8.1958 (f. 1934).
Postmester Elling Olav Weimodet 1.5.1998.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1856 1869 1874 1880 1889 1901 1905 1908 1912 1913 1913 1914 1917
Spd. 16 24 30
Kr 200 450 500 550 600 750 800 900 1200

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen. I 1920 var lønnen kr 1.650,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 21/04/1856 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
21/04/1856 ?
--Earliest time
21/04/1856
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440964

-Id
021166440964
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål