Amundsson, Erik (1882 - 1938) [sv]

Amundsson, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/05/2016 12:57:04
08/05/2021 00:27:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5641bb75-494d-481a-9946-be0ce89f8b0b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Amundsson, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Amundsson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
17/04/1882 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
17/04/1882
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
1938

-Time
1938
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1903-1907, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1907-1910, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos arkitekt Lars Sonck och hos professor G Nyström i Finland 1911-1913, hos Ivar Tengbom från 1914.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm.

Medlemskap: STF 1915-1922, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Byggnader i Linköping: Kv Axet 10, Vasavägen 29, 1932.
Kv Axet 11, Vasavägen 27, 1932.
Kv Ekkistan 3, Karl Dahlgrensgatan 24.
Kv Ekkistan 4-5, Karl Dahlgrensgatan 26-28, 1935.
Kv Ekkistan, Karl Dahlgrensgatan 20-22, 1935.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 678.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1417.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
1047

-Id
1047
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075703

-Id
011034075703
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish