1430 QVÆSTAD (Poståpneri) [no]

1430 QVÆSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/563c0127-1f16-4c82-bfcd-ee88ff78b202 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1430 QVÆSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
QVÆSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
15/05/1813 Ås (Kommune) [no], ,

-Time
15/05/1813
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1430
Type
Norwegian bokmål

History

QVÆSTAD
Det er ikke funnet bekreftelse på når det offentlig ble opprettet poståpneri på QVÆSTAD. Navnet sees først i en fortegnelse fra 1808 over "Poståpnerier som da skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av Konge" (Christian VII døde Frederik VII overtok). I posthistorien nevnes KVESTAD I AAS som poståpneri fra 1814 i henhold til plakat av 15.5.1813, og man må anta at poståpneriet da ble offentlig opprettet.

I en portotabell 1833 er navnet endret til NORDREAAS, trolig i forbindelse med opprettelsen av Drøbak posteksp. (Kgl.res. 13.4.1833), og at det samtidig ble igangsatt en bipostrute mellom Drøbak og NORDREAAS. Utenlandsposten fra Christianiafjordens vestside skulle da utveksles med hovedpostruten her.

Fra 1837 er navnet endret til bare AAS, og lå da i samme prestegjeld, Ager og Folloug fogderier, under Christiania postkontor.

Ved Dept.-Skriv 22.9.1836 ble AAS poståpneri flyttet til gården Vollebæk. Ifølge en eldre poståpnerprotokoll ble poståpneriet den 1.5.1870 igjen flyttet, nå til Aas landbrukshøyskole.

NB: Landbrukshøyskolen i Aas ble fra 1.10.1918 eget poståpneri.
Fikk navnet Vollebekk fra 1.4.1946.

AAS poståpneri ble trolig flyttet til jernbanestasjonen fra 1879.

Iht rettskrvningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅS.

Poståpneriet ble fra 1.10.1957 lagt under Ski postkontor. Sirk. 19, 11.7.1957.

Lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. fra 1.2.1972. Sirk. 2, 14.1.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41.31.10.1973.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistr.ikt ble postkontoret lagt under Follo postregion (Ski) fra 1.1.1989. Sirk. 1, 10.1.1989.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 5 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel først den 6.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1430)
Poståpnere/styrere/postmestere:
De første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel 1834/35 er attestert av henholdsvis Haslum og P. Wollebæk. Carl Johannesen Korsegaarden er notert i 1855.
H. P. Andersen Bøe 14.10.1856.
Abraham H. Kongsteen 1.3.1868.
Dyrlege Oluf Thesen 1.5.1870.
Kirkesanger Torstensen 15.1.1874.
Stasj.mester Peter Jensenius Wexels Petersen 1.1.1879 (f.1855).
Stasj.mester Ludv. Opsahl 19.3.1901.
Telegrafist V. Kristiansen midlertidig fra 1904.
Stasj.mester J. P. Gunhildrud 6.3.1905.
Stasj.mester O. C. Olaussen 5.4.1906 (f.1863).
Ingerid O. (Lie) Solberg kst. 1.7.1928 (f.1899). Ble tilsatt som fullm.II i Oslo 1.10.1943. Hennes mann styrte stedet fram til 20.11.1943.
A. Hegland midlertidig beordret fra 20.11.1943.
Landpostbud Finn Christoffersen midlertidig fra 29.1.1944.
Poståpner Anna Torsby Jacobsen 1.3.1944 (f. 1902).
Fenrik Thorleif Solberg midlertidig fra 1.6.1945, fast 1.2.1946 (f.1901). Under militærtjeneste fra 12.12.1950 styrt av Arvid Skogsbakken (Spydeberg).
Poståpner Odd Kristian Dyrkorn 1.8.1971 (f.1923).
Postmester Harald Økshei vikar fra 1.5.1986, fast 1.3.1989 (f.1945).
Postmester Kåre Jan Nave vikar fra 1.5.1989 (f. 1941).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1858 1874 1976 1879 1888 1897 1909 1913 1914 1917
Spd. 60 100 120
Kr 480 720 800 1000 1100 1200 1400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/05/1813 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/05/1813 ?
--Earliest time
15/05/1813
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440446

-Id
021166440446
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål