total water content

Totalt vanninnhold (norwegian bokmål), total vattenhalt (swedish), kokonaisvesipitoisuus (finnish), total vandindhold (danish), heildarvatnsmagn (icelandic)

Glossary of Hydrology

Last changed
17/01/2023 11:15:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/55f52cac-e626-4e95-ac10-bdf652ad4419 | RDF/XML | JSON-LD
Label
total water content
English

Totalt vanninnhold
Norwegian bokmål

total vattenhalt
Swedish

kokonaisvesipitoisuus
Finnish

total vandindhold
Danish

heildarvatnsmagn
Icelandic

Definition
total content of physically bound water in the soil expressed in weight or volume precent
English

totalt innhold av fysikalsk bundet vann i jordsmonnet, uttrykt i vekt- eller volumprosent
Norwegian bokmål

Reference
Johansson, Irene (Ed.), 1984. Nordic Glossary of Hydrology. Almqvist & Wiksell International, Sweden.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
SMHI: Hydrologisk ordlista
Norwegian bokmål
Hydrologisk Ordlista, nummer
783500-06
-Id
783500-06
-System
Hydrologisk Ordlista, nummer