Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Sjur Einen Sævik: sjur.saevik@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 14:53:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/55cdef58-0557-498a-a161-45443b932615 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Øverland, Hanne
Norwegian bokmål

First name
Hanne
Norwegian bokmål

Last name
Øverland
Norwegian bokmål

Birth
1958

-Time
1958
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål


-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Activity
Kunsthåndverker

-Type of activity (text)
Kunsthåndverker
Norwegian bokmål
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Billedkunstner

-Type of activity (text)
Billedkunstner
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
55CDEF58-0557-498A-A161-45443B932615

-Id
55CDEF58-0557-498A-A161-45443B932615
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039691372
-Id
021039691372
-System
DigitaltMuseum