Lundegårdh, David (1870 - ) [sv]

Lundegårdh, David (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:21
18/09/2021 01:02:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5596f457-95e9-4426-9bbe-bbb207929173 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lundegårdh, David
Swedish

First name
David
Swedish

Last name
Lundegårdh
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
26/04/1870

-Time
26/04/1870
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: BY, Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm: Bysan.
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Praktik som byggnadsarbetare, arbetsledare och ritare.
Egen verksamhet i Stockholm.

Andra uppdrag: Medlem i Statens kommittéer för anordnande av anstalter för alkoholister, minderåriga förbrytare, sinnesslöa, fattigvårdslagstiftning, Wenngarnsstyrelsen, ungkarlshotellstyrelsen med mera.Resor: Danmark, England och Amerika.

Verk ett urval:
Byggnader i Stockholm: Frejgatan 6, 1904-1905, tillsammans med C A Danielsson.
Björngårdsgatan 8 - Maria Prästgårdsgata 10, 1904-1905, tillsammans med C A Danielsson.
Maria Prästgårdsgata 16 - Swedenborgsgatan 7, 1904-1906, tillsammans med C A Danielsson.
Torsgatan 45 och 47 - Tomtebogatan 2, 1903-1906, tillsammans med C A Danielsson.
Valhallvägen 20, 1905-1906, tillsammans med C A Danielsson.
Riddargatan 30, 1905-1906.
S:t Eriksgatan 53 - Alströmergatan 2, 1906-1907.
Stora Sköndal, Sköndalsvägen (herrgård 1690), Svenska diakonsällskapets utbildnings- och vårdanstalt 1905, alkoholistanstalt 1908.
Lästmakargatan 27A, 1908.
Tyrgatan 2 - Friggagatan 12, 1909-1911.
Folkungagatan 100, 1912-1913.
Hagagatan 32, 1926-1927.
Grev Turegatan 11, 1913-1929, tillsammans med E Ohlsson.
Frejgatan 41 och 43, 1928-1929.
Jungfrugatan 40 - Tyskbagargatan 11, 1928-1929.
Hotell Pelikan, Bondegatan 10 - Östgötagatan 38, 1928-1929.
Byggnader och anläggningar utanför Stockholm: Statens alkoholistanstalt å Wenngarn och ombyggnader, restaureringar befintliga byggnader.
Statens uppfostringsanstalt å Bona med kolonat.
M fl anstalts-, förenings- och liknande byggnader för staten, kommuner, sällskap och föreningar.
Stocksunds vattentorn, Huvudsta.

Swedish

Reference
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 105.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Stockholms stadsmuseums byggnadsinventeringar.
Swedish

Primus
516

-Id
516
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076859

-Id
011034076859
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish