Dalaröklass / Typ III [sv]

Other languages: Dalaröklass / Typ III (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tre vedettbåtar sjösatta 1984-1985. Varv: AB Djupviks Båtvarv. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/558a0618-f466-461f-a4ea-4a0c412e6aa8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dalaröklass / Typ III
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tre vedettbåtar sjösatta 1984-1985. Varv: AB Djupviks Båtvarv.
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
50
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
23,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
5,0
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish