5560 NÆRSTRAND (Poståpneri) [no]

Other languages: 5560 NÆRSTRAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5583eaba-9d2e-41df-bf73-443ddf433fe6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5560 NÆRSTRAND
Norwegian bokmål

Alternative name
NÆRSTRAND
Norwegian bokmål

Establishment
06/10/1842 Tysvær (Kommune) [no], , ,

-Time
06/10/1842
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
28/02/1997

-Time
28/02/1997
Code
5560
Type
Norwegian bokmål

History

NÆRSTRAND poståpneri, i Nærstrand prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 6.10.1842, med en ukentlig bipostrute til/fra Jelse poståpneri i ruten mellom Stavanger og Bergen til Kobbervig. (Ikke Sirk).

I poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet NERSTRAND, og fra 1.10.1921 ble navnet endret til NEDSTRAND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1959 lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 23, 22.8.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5560 NEDSTRAND ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 2, 29.1.1997.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 217 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5560)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Landhandler Langballe notert i 1849.
Landh. Hans Christoffer Langballe 15.10.1884.
Talette Sømme 21.8.1889.
Skipskaptein og ds.eksp. Thomas Torkelsen 1.10.1894 (f. 1849).
Handelsm. og telefonstyrer Tomas Torkelsen jr. 1.10.1921 (f. 1896).
Oddleif Wiig ble kst. 1.4.1965 (f. 1946).

Årlig poståpnerlønn var i 1842 8 Spd., i 1887 kr. 240,-, i 1897 kr 350,-, i 1910 kr 500,-, i 1913 kr 550,-, i 1914 kr 600,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 06/10/1842 28/02/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
06/10/1842 28/02/1997
--Earliest time
06/10/1842
--Latest time
28/02/1997
DigitaltMuseum
021166442097

-Id
021166442097
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål