Håkanbol bruk (Bruk) [sv]

Håkanbol bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Håkanbol bruk och Lidefors bruk låg på var sida om Letälven i Degerfors. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/08/2019 15:15:03
30/05/2020 00:34:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5573d11f-5358-4072-8129-9bf04684d8c7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Håkanbol bruk
Swedish

Alternative name
Lidefors bruk
Swedish

Description
Håkanbol bruk och Lidefors bruk låg på var sida om Letälven i Degerfors.
Swedish

Establishment
1679

-Time
1679
Termination
1894

-Time
1894
Type
Swedish

History

Håkanbol bruk med privilegier från 1679 och Lidefors med privilegier från 1686 var tvillingbruk med tillverkning av stångjärn och hade en gemensam dammbyggnad över älven. Håkanbol lades ner 1889 och Lidefors 1894.

Swedish

Coordinates
59.16361, 14.38118, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.16361
-Longitude (Easting)
14.38118
Reference
Inventering av förorenade områden: Bruksområden inom järn-, stål- och manufakturbranschen, Länsstyrelsen Örebro län, publ. nr 2009:26
Swedish