Thykier, Hans P. (1805 - 1887) [no]

Thykier, Hans P. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 05:54:12
30/09/2023 01:49:38
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/55174a9f-55fa-4b12-9302-847a938a72ba | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thykier, Hans P.
Norwegian bokmål

First name
Hans P.
Norwegian bokmål

Last name
Thykier
Norwegian bokmål

Alternative name
Thykjær, Hans P
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1805

-Time
1805
Death
1887

-Time
1887
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Ebeltoft. Kom til Christiania sommeren 1848 og averterte første gang i Morgenbladet 23.7: "Daguerreotyp- Portræter, udmærket fine og kraftige, forfærdiges af Undertegnede. Mit Atelier er i Hr. Kand.Teisners Have for Enden af Storgaden... H. P. Thykier Photograph fra Danmark". Han fortsatte å avertere 22.8. og 10.9., da kalles Teisner for pastor, og Thykier anbefaler seg "med meget fiint at kopiere i Daguerreotyp, gode oljemalede, tegnede og lithographerede Portræter". 24.9. samme år varslet han at han snart skulle dra sin vei og anmodet publikum om "at aflægge mig Besøg medens Veiret endnu dertil er gunstigt". 7.10. averterte han for siste gang det året, men kom tilbake til Christiania i juni 1849. Averterte så til stadighet hele sommeren. bl.a.:"Det bemærkes at for Damer er den mørke Drapering den heldigste". I august bekjentgjorde han at han skulle reise til Fredrikshald i september. Til Stavanger kom han første gang i 1853 og averterte 29.6: "Daguerreotyp Portraiter, fine og kraftige, aftages hver Dag i Hr. Consul Kiellands Gaard paa Holmen. Mit Atelier er aabent fra Kl. 9 om Formiddagen til Kl. 5 Eftermiddag. Det Bifald jeg under mit toaarige Ophold i Christiania har erhvervet mig lader mig haabe at det ogsaa vil lykkes mig her at vinde det ærede Publikums Tilfredshed". I 1859 og -60 averterte han i Stavanger Amtstidende sitt atelier i "Hrr Lønnings Gaard". Denne var i Kirkegaden "lige overfor Børsen", et atelier som senere mange Stavanger-fotografer har holdt til i. Han regnes for Stavangers første fastboende fotograf, i 1865 var han en av byens 6 fotografer. Fotograferte også i Rønde i Danmark i slutten av 1860-årene, signerte da N. P. Thykjer med blekk bak på bildene. Flyttet antakelig tilbake til Danmark i 1868 da atelieret ble overtatt av Ludvig Foss og Tjærand Knudsen. De fortsatte firmaet som "H.P. Thykiers Eftf. til 1873, da Foss døde.

Virkested:
1849: Halden
1853-1866 ca: Stavanger; Nedre Holmegate 10 og Kirkegaten 3
1848-1849: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2851

-Id
2851
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009035

-Id
021036009035
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål