tapestry weave

Other languages: gobelin (norwegian bokmål), gobelängväv (swedish), gobeliinikudos (finnish), gobelin (danish), myndvefnaður (icelandic), tapissierie (french), wirkerei (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Vävnad med ett diskontinuerligt inslag som helt täcker varpen. Bindningen är oftast tuskaft, men även kypert förekommer. Inslag i olika färger inarbetas, vart och ett endast inom den del av mönstret bestämda figuren, men gå inte över vävnadens hela bredd. Modelleringar och skiftningar framställas genom att två närstående färger vävas in i varandra i långa smala kilar, hachures, = fr. Där gränsen mellan två färgfält går parallellt med varpen uppstår slitsar i varpriktningen, (en slit tapestry,... Vävnad med ett diskontinuerligt inslag som helt täcker varpen. Bindningen är oftast tuskaft, men även kypert förekommer. Inslag i olika färger inarbetas, vart och ett endast inom den del av mönstret bestämda figuren, men gå inte över vävnadens hela bredd. Modelleringar och skiftningar framställas genom att två närstående färger vävas in i varandra i långa smala kilar, hachures, = fr. Där gränsen mellan två färgfält går parallellt med varpen uppstår slitsar i varpriktningen, (en slit tapestry, ty schlitzwirkerei, kelimtechnik). Detta kan undvikas med olika metoder; 1) inslagen korsas med varandra, slingas, innan de vända. Göres detta varje gång inslagen mötas, dubbelslingring, uppstår på avigan en upphöjd skarv. Korsas det endas varannan gång, enkelslingning, blir skarven nästan omärklig. 2) inslagen vända runt en gemensam varptråd (no slyng om en tråd, en toothed tapestry, ty verzahnte wirkerei). 3) inslagen vända gruppvis om en gemensam tråd. 4) inslagen vända utan att korsas med skarven förskjuten fram och tillbaka på ömse sidor om gränsen som då blir tandad (no hakketeknikk). Se slinga, tandad. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/55081e0a-38ac-449d-a6bf-3c0e35099ba4 | RDF/XML | JSON-LD
Label
tapestry weave
English

gobelin
Norwegian bokmål

gobelängväv
Swedish

gobeliinikudos
Finnish

gobelin
Danish

myndvefnaður
Icelandic

tapissierie
French

wirkerei
German

Alternative label
(billedvev)
Norwegian bokmål

(billedvæv)
Danish

gobelin
German

Description
Vävnad med ett diskontinuerligt inslag som helt täcker varpen. Bindningen är oftast tuskaft, men även kypert förekommer. Inslag i olika färger inarbetas, vart och ett endast inom den del av mönstret bestämda figuren, men gå inte över vävnadens hela bredd. Modelleringar och skiftningar framställas genom att två närstående färger vävas in i varandra i långa smala kilar, hachures, = fr. Där gränsen mellan två färgfält går parallellt med varpen uppstår slitsar i varpriktningen, (en slit tapestry, ty schlitzwirkerei, kelimtechnik). Detta kan undvikas med olika metoder; 1) inslagen korsas med varandra, slingas, innan de vända. Göres detta varje gång inslagen mötas, dubbelslingring, uppstår på avigan en upphöjd skarv. Korsas det endas varannan gång, enkelslingning, blir skarven nästan omärklig. 2) inslagen vända runt en gemensam varptråd (no slyng om en tråd, en toothed tapestry, ty verzahnte wirkerei). 3) inslagen vända gruppvis om en gemensam tråd. 4) inslagen vända utan att korsas med skarven förskjuten fram och tillbaka på ömse sidor om gränsen som då blir tandad (no hakketeknikk). Se slinga, tandad.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål


Finnish

Danish

Icelandic


German

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish