Heines Atelier [no]

Heines Atelier (norwegian bokmål)

Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum) [no]

Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
20/04/2015 10:38:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/54cdfe63-01dd-4f31-8d61-394d0b9138c5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Heines Atelier
Norwegian bokmål

History

Opprettet ca 1946/47 av Hilma Heine (f. Johansen) og Wilhelm Heine. Hilma Heiene var den som hadde fotografisk utdannelse. Hun hadde bl.a. arbeidet hos fotograf Alfred Skagen i Bergen. Atelieret ble startet i deres hjem i Bjerregårdsgate 2 og ble senere flyttet til Heines nye hjem i Konsul Børs gate 35. Her virket de til huset brente ned i en katastrofebrann natt til 22. januar 1967. De mistet alt de eide, deriblant den fotgrafiske platesamlingen.

Virkested:
1946 ca-1967: Bergen; Bjerregårdsgate 2 og Konsul Børs gate 35

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1416

-Id
1416
-System
FR
DigitaltMuseum
021166004471
-Id
021166004471
-System
DigitaltMuseum