Minsvepare typ Styrbjörn [sv]

Other languages: Minsvepare typ Styrbjörn (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av två minsvepare inköpta/anskaffade av Svenska marinen som valfångstbåtar och ombyggda 1935. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/54be3b8d-b759-4bf8-81a0-b583945f242e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Minsvepare typ Styrbjörn
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av två minsvepare inköpta/anskaffade av Svenska marinen som valfångstbåtar och ombyggda 1935.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish