2126 OPSTAD (Poståpneri) [no]

2126 OPSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5496522c-d309-4ca8-a6c1-ca4bad0eda5e | RDF/XML | JSON-LD
Name
2126 OPSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
OPSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
10/08/1885 Sør-Odal (Kommune) [no], ,

-Time
10/08/1885
-Place reference
Sør-Odal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/07/1983

-Time
31/07/1983
Code
2126
Type
Norwegian bokmål

History

OPSTAD poståpneri, i Søndre Odalen herred, Vinger og Odalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1884 og 10.8.1885, med virksomhet fra 1.10.1885. Med 3 ganger ukentlig bipostrute mellom Skarnæs og Østvand poståpnerier om Opstad, Nordre Odalen og Garvig poståpnerier, i stedet for den nåværende 3 ganger ukentlige gående bipostrute mellom Nordre Odalen og Skarnæs poståpnerier, samt 3 ganger ukentlig bipostrute ved gående bud mellom Slaastad og Skarnæs poståpnerier. Sirk. 21, 22.9.1885.

Poståpneriet ble fra 1.7.1900 lagt under Kongsvinger postkontor. Sirk. 26, 30.6.1900.

Navnet ble fra 1.4.1917 endret til OPSTAD I ODALEN. Sirk. 12, 24.3.1917.

Fra 1.11.1946 endret til OPPSTAD I ODALEN. Sirk. 29, 18.10.1946.

Poståpneriet ble fra 1.1.1951 lagt under Skarnes postkontor. Sirk. 33, 15.12.1950.

Fra 1.7.1971 igjen lagt under Kongsvinger postkontor. Sirk. 28, 15.6.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.7.1975 endret til bare OPPSTAD. Sirk. 17, 13.5.1975.

Fra 1.1.1977 ble underpostkontoret omgjort til postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Underpostkontoret 2126 OPPSTAD, under Kongsvinger postområde, ble lagt ned fra 1.8.1983. Ny postadresse: 2100 SKARNES. Sirk. 3, 19.1.1984.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1886.

(2126)
Poståpnere/styrere:
Landh. Halvor Andersen Haug 1.10.1885. (På gården Ringnæs, nær kirken.)
Gårdbr. Gunnar Haug 1.1.1896 (f.1865).
Guvor Brock (Baanrud) kst. 1.7.1927 (f.1896).
Gunnar Haug Brock kst. 1.3.1959, fast 1.7.1960 (f.1924).

Årlig poståpnerlønn:

1885 1895 1912 1913 1914 1917
Kr 40 200 250 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 10/08/1885 31/07/1983

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
10/08/1885 31/07/1983
--Earliest time
10/08/1885
--Latest time
31/07/1983
DigitaltMuseum
021166440663

-Id
021166440663
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål