Utstillinger (543) [no]

Other languages: Utstillinger (norwegian bokmål), Utställningar (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...internasjonale utstillinger; lokale og regionale varemesser; dyrebedømningskonkurranser (f.eks. heste- og hundeutstillinger); husflids- og håndverksutstillinger; bil-og blomsterutstillinger; kunstutstillinger; spesielle utstillinger (f.eks. i biblioteker og museer); utdeling av priser og belønninger; organisasjon av utstillinger; finansieringsmåter (f.eks. inngangspenger, salg av utstilte artikler, frivillige bidrag); spesialiserte arrangører og forhandlere; etc. Se også: Biblioteker, kuns... ...internasjonale utstillinger; lokale og regionale varemesser; dyrebedømningskonkurranser (f.eks. heste- og hundeutstillinger); husflids- og håndverksutstillinger; bil-og blomsterutstillinger; kunstutstillinger; spesielle utstillinger (f.eks. i biblioteker og museer); utdeling av priser og belønninger; organisasjon av utstillinger; finansieringsmåter (f.eks. inngangspenger, salg av utstilte artikler, frivillige bidrag); spesialiserte arrangører og forhandlere; etc. Se også: Biblioteker, kunstgallerier og museer 217. Zoologiske og botaniske hager 367. Auksjoner 437. Markeder 443. Salgsarbeid 446. Reklame 447. [no]
Broader concept
Last changed
19/03/2024 20:01:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5487dd7a-db63-4c4a-93e8-940aaa3e6663 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Utstillinger
Norwegian bokmål

Utställningar
Swedish

Description
...internasjonale utstillinger; lokale og regionale varemesser; dyrebedømningskonkurranser (f.eks. heste- og hundeutstillinger); husflids- og håndverksutstillinger; bil-og blomsterutstillinger; kunstutstillinger; spesielle utstillinger (f.eks. i biblioteker og museer); utdeling av priser og belønninger; organisasjon av utstillinger; finansieringsmåter (f.eks. inngangspenger, salg av utstilte artikler, frivillige bidrag); spesialiserte arrangører og forhandlere; etc. Se også: Biblioteker, kunstgallerier og museer 217. Zoologiske og botaniske hager 367. Auksjoner 437. Markeder 443. Salgsarbeid 446. Reklame 447.
Norwegian bokmål

Världsutställningar, internationella utställningar; Lokala och regionala varumässor; Djurbedömningstävlingar (ex. häst-, hundutställningar); Hemslöjdsutställningar; Bil- och blomsterutställningar; Konstutställningar; Tillfälliga utställningar (ex. på bibliotek och museer); Priser och förtjänsttecken; Organisation; Finansiering (ex. genom inträdesavgifter, försäljning av utställda föremål, frivilliga bidrag); Specialiserade organisatörer och försäljare;
Swedish

Code
543
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian