7327 SVORKMO (Poståpneri) [no]

7327 SVORKMO (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5446d2ac-9506-4185-aa30-cb37d0936959 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7327 SVORKMO
Norwegian bokmål

Alternative name
SVORKMO
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
11/11/1866
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
7327
Type
Norwegian bokmål

History

SVORKMO poståpneri, på gården Svorkmo, i Ørkedalen prestegjeld og fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 11.11.1866, med virksomhet fra 1.12.1866. Sirk. 23, 6.12.1866.

Poståpneriet ble fra 1.7.1913 lagt under Orkedalen postkontor. Sirk. 30, 5.7.1913.

Fra 1.4.1932 igjen under Trondheim postkontor. Sirk. 4, 29.2.1932.

Fra 1.7.1953 lagt under Orkanger postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Orkdal komm. (Retting nr. 3 til utg. 1962 av N.P.)

Ble fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SVORKMO nytt postnr 7327. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 7327 SVORKMO tildelt postnr 7329.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1867.

(7330 / 7327)
Poståpnere/styrere:
Handelsfaktor G. Neergaard 1.12.1866.
Farver Peter Jonsen 1.10.1869.
Enke Mari Olsdatter Valdoen er notert i 1871.
Handelsm. Mathias Bach 1.1.1875. (På skyss-stasjonen Aarlivold.)
O. Aamot 30.3.1905 (f. 1871).
Kristen Svorkmo 1.10.1934 (f. 1903).
Poståpnerass. Kåre Jostein Frengstad 1.8.1972 (f. 1942).
Res.postkass. Maren Elverum Hoel 1.11.1988 (f. 1959).
Poststyrer Brit Håndstad vikar fra 1.7.1991 (f. 1951).
Poststyrer Brit Håndstad 1.4.1993 (f. 1951).
Poststyrer (vikar) Gunnar Fredrik Røen fra 1.2.1995.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1866 1874 1882 1899 1906 1909 1912 1913 1914
Spd. 24 36
Kr 160 300 400 450 700 800 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 11/11/1866 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
11/11/1866 ?
--Earliest time
11/11/1866
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442981

-Id
021166442981
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål