Gåsste, Kerstin (1928 - ) [sv]

Other languages: Gåsste, Kerstin (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Description
Kerstin Gåsste was an architect who had a major impact on the struggle to develop a housing policy which was based on the principle that women’s entry into the employment market created demands for new types of housing.
Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:36:37
08/06/2024 00:32:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/54320a97-4064-4645-a80a-b9fec44cc42f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gåsste, Kerstin
Swedish

First name
Kerstin
Swedish

Last name
Gåsste
Swedish

Description
Kerstin Gåsste was an architect who had a major impact on the struggle to develop a housing policy which was based on the principle that women’s entry into the employment market created demands for new types of housing.
English

Kerstin Gåsste var arkitekt och gjorde ett stort avtryck i kampen för att åstadkomma en bostadsplanering som utgick från att kvinnors inträde i arbetslivet kräver nya boendeformer.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
12/06/1928 Hudiksvall (Stad) [sv], , ,

-Time
12/06/1928
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: KTH 1952, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos trädgårdsarkitekterna Anjou och Bauer 1953.
Anställd vid HSB 1953-1979.
Anställd på privat arkitektkontor några år under den tiden.
Egen arkitektverksamhet från 1979 med ett fördelaktigt kontrakt med HSB.

Tävlingar: Kyrka i Skoghall, 1952, 3:e pris. (Examensarbete).
Kommunal förvaltningsbyggnad i Lerum 1955, tillsammans med John Morton, 3:e pris.
Allmän tävling om fritidshus (Allt i Hemmet) 1962, tillsammans med Jenö Lechner, 2:a pris. För HSB.
Församlingshus i Fagersta 1976, 1:a pris i inbjuden tävling. För HSB.
Bostadshotell i kv Kofoten, Stockholm, 1977, hedersomnämnande.
Åttiotalets Boende 1979, tillsammans med Bengt Huss och Ola Tafvelin, 4:e pris. För HSB.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Som anställd vid HSB: Kv Lejonet, Kristinehamn, 124 lägenheter, 1958.
Kv Kungsängsliljan, Västerås. Trevåningshus. 316 lägenheter, 1960.
Kv Enbacken, Hudiksvall. Punkthus, trevåningshus. 150 lägenheter, 1962.
Kv Bofinken, Solna. Punkthus, skivhus. 423 lägenheter, 1964.
Boro:s bygglåda. Elementsystem för fritidshus. 1961-1964.
Typlägenhetssystem baserat på modernt elementbyggeri. Arbetet utfört av Curt Strehlenert (teknisk chef vid HSB), Kerstin Gåsste och civilingenjör Sture Rosenlund. Cirka 1000 lägenheter. 1967-1970.
Kv Lisön, Bäckby, Västerås. 159 lägenheter, 1971.
Kv Falken, Falkenberg. Radhus. 21 lägenheter, 1974.
Kv Kopparplåten, Falun. Småhus. 43 lägenheter, 1975.
Kv Bandverket, Bäckby, Västerås. Terrasshus, flexibla. 80 lägenheter, 1975.
Kv Eken, Landskrona. Terrasshus. 36 lägenheter, 1977.
Fagersta församlingshuset, 1977.
Kv Fågeljakten, Västerås. Markbostäder. 1978.Egen verksamhet (huvudsakligen med HSB som uppdragsgivare): Möllebacken, Karlshamn. Småhus. 29 lägenheter, 1980.
Kv Spettet, Västerås. Markbostäder. 32 lägenheter, 1982.
Tors hage, Vagnhärad. Radhus, stjärnhus. 36 lägenheter, 1983.
Kv Blomstret, Gävle. Markbostäder och kollektivhus. 63 lägenheter, 1983.
Kv Prästgårdsåkern, Älvsjö. Lamellhus och punkthus. Kollektivhus. 163 lägenheter, 1981-1983.
Slöjdvägen i Järfälla. Kopplade stjärnhus. Kollektivhus och seniorhus. 174 lägenheter, 1985.
Märstadal, Sigtuna. 2-6-våningshus. Kopplade stjärnhus. Kollektivhus och seniorhus. 349 lägenheter, 1985-1986.
Kv Städet, Södertälje. Seniorhus. 63 lägenheter, 1987.

Swedish

Reference
Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998.
Lundahl, Gunilla (red): Kvinnor som banade väg - porträtt av arkitekter. Statens råd för byggnadsforskning 1992:26. Stockholm, 1992.
Hultqvist, Elsa: Kvinnliga arkitekter - presentation och jämförelse. 80-poängs uppsats vid Institutionen för konstvetenskap, Stockholms Universitet, höstterminen 1989.
Strehlenert, Curt: HSB:s Tekniska kontor 1942-1975. Arkitekturmuseets Skriftserie Publikation Nr 2.
HSB: Projekt för en tjugofemårsperiod. 1955-1980. Stockholm 1981.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Swedish

Primus
1113

-Id
1113
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076379

-Id
011034076379
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish