Norrköpings Varv (Varv) [sv]

Norrköpings Varv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:36:03
06/08/2022 06:25:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5404a8cf-d3d6-415f-af97-d9c1b5fbc4f1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norrköpings Varv
Swedish

Description
Fartygsvarv
Swedish

Establishment
1894

-Time
1894
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Startade med att ett trävaruföretag köper Motala varvs konkursbo. Flyttade till Karlsro 1904 där man samlat sin verksamhet, förutom varv även trävaruproduktion. Under 1900-talet utvecklades verksamheten mot skeppsbyggeri med flera slipar upp till 3000 ton dw.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Norrköping (Kommun) [sv], Karlsro [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Norrköping (Kommun) [sv], Karlsro [sv],
--Place
--Specified
Karlsro
Swedish
Has constructed
Reference
Sveriges flotta 1953, s. 79-80
Swedish

DigitaltMuseum
021166009572
-Id
021166009572
-System
DigitaltMuseum