First names Place holder

Personnavn (norwegian bokmål), Personnamn (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:15
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/personnavn
Label
First names
English

Personnavn
Norwegian bokmål

Personnamn
Norwegian nynorsk

Not used label
Etternamn
Norwegian nynorsk

Etternavn
Norwegian bokmål

Folkeregister
Norwegian nynorsk

Folkeregister
Norwegian bokmål

Fornavn
Norwegian bokmål

Førenamn
Norwegian nynorsk

Mellomnamn
Norwegian nynorsk

Mellomnavn
Norwegian bokmål

Namneendring
Norwegian nynorsk

Navneendring
Norwegian bokmål

Slektsnamn
Norwegian nynorsk

Slektsnavn
Norwegian bokmål

Broader concept
     Living together
English

English


Note
Melding om å ta, endre eller sløyfe navn skal sendes til folkeregisteret. Alle skal ha forenavn og eitt enkelt eller dobbelt etternavn. I tillegg kan en ha mellomnavn. Første gangs navneval må skje innen barnet fyller seks måneder.
Norwegian bokmål

Melding om å ta, endre eller sløyfe namn skal sendast til folkeregisteret. Alle skal ha førenamn og eitt enkelt eller dobbelt etternamn. I tillegg kan ein ha mellomnamn. Første gongs namneval må skje innan barnet fyller seks månader.
Norwegian nynorsk