Dødfiskflåte [no]

Dødfiskflåte (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Flåte med tanker for oppbevaring av ensilasje. Ved stor dødelighet kan flåten taues fra merd til merd. En slik flåte kan ta mange ganger så mye ensilasje som en tank på en vanlig fôrflåte. Alternativt navn er ensilasjeflåte. [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
06/10/2020 11:25:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/53b365b0-d54f-404a-a5d7-3e216ecb2aab | RDF/XML | JSON-LD
Label
Dødfiskflåte
Norwegian bokmål

Description
Flåte med tanker for oppbevaring av ensilasje. Ved stor dødelighet kan flåten taues fra merd til merd. En slik flåte kan ta mange ganger så mye ensilasje som en tank på en vanlig fôrflåte. Alternativt navn er ensilasjeflåte.
Norwegian bokmål

Definition
Flåte
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

-Text
Havsterk.no, hentet 27. juli 2018 fra: http://www.havsterk.no/index.php/nb/dodfisk-flaate-2
Norwegian bokmål